sobota 4. októbra 2014

Návrat k štátu!

V dňoch 29. - 30. septembra 2014 sa v Ríme konala medzinárodná konferencia o sociálnej a ekonomickej situácii v Európskej únii. Zúčastnili sa na nej zástupcovia všetkých národných parlamentov EÚ, aby v súlade s tzv. fiškálnym kompaktom diskutovali o podpore ekonomického rastu, znižovania nerovností, ako aj o aktuálnych európskych ekonomických nástrojoch, vrátane bankovej únie, európskeho semestra či daňovej koordinácie. Národnú radu Slovenskej republiky som reprezentoval ja ako predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti a tiež predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Daniel Duchoň (Smer-SD). Na konferencii som predniesol príspevok, v ktorom som kritizoval transatlantickú dohodu medzi EÚ a USA, čo vyvolalo pozitívnu reakciu viacerých hostí. V Európe očividne rastie odpor voči TTIP. Svoj krátky príspevok prinášam v slovenskom preklade.

Potrebujeme návrat štátu do ekonomiky

Žijeme v časoch sociálnej krízy. V Európe rastie chudoba, rastie nezamestnanosť, rastú nerovnosti, jedine ekonomický rast „nerastie“. Toto všetko je dôsledok politiky neoliberalizmu, ktorý je postavený na princípoch privatizácie, liberalizácie a deregulácie. Podľa môjho názoru by sme tieto neoliberálne princípy mali nahradiť návratom k štátnym zásahom do ekonomiky, väčšou ochranou nášho európskeho sociálneho modelu, väčším prerozdelením bohatstva a silnejším sociálnym štátom.

Dnes sa síce v EÚ odrazu veľa hovorí o sociálnej dimenzii, ale realita je stále o tom istom a liberalizácia trhov pokračuje. Dokonca sa dnes vyjednáva o veľmi nebezpečnej dohode, ktorej sa hovorí TTIP – mám na mysli Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi EÚ a USA. Táto gigantická obchodná dohoda môže zlikvidovať náš európsky sociálny a environmentálny model. Raz a navždy! A najzarážajúcejšie je, že dohoda TTIP sa vyjednáva bez účasti občanov a ich zástupcov, bez transparentnosti a demokracie.

Americká kolonizácia Európy?

Obávam sa, že žijeme v časoch americkej kolonizácie a my, národné parlamenty, sa k tomu nemôžeme ani len vyjadriť. Môže to priniesť viac nerovnosti a chudoby do Európy. Môže to priniesť zničujúce „preteky ku dnu“ v oblasti sociálnych a environmentálnych štandardov či v oblasti bezpečnosti našich potravín. Osobne považujem predmetnú obchodnú dohodu s USA za najväčšie nebezpečenstvo pre európsky sociálny model.

Zabudnime na neoliberálnu dogmu, podľa ktorej voľný trh a globálna liberalizácia pomôže vyriešiť naše problémy. Nie, nepomôže! Naopak, iba ohrozí naše sociálne hodnoty a demokratické princípy. Potrebujem dostať globalizáciu pod kontrolu a nedovoliť, aby globalizácia dostala pod kontrolu nás. Volám po väčšej demokracii v ekonomike, po väčšej spoločenskej kontrole trhov – volám po návrate štátu.

Pre bližšie informácie o rizikách TTIP odkazujem na záznam z konferencie, ktorá sa pod mojou záštitou konala 22. septembra 2014 v Bratislave. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára