streda, 1. mája 2013

Prvý máj ako výstraha

Prvý máj na Slovensku slávime nielen ako Sviatok práce, ale aj ako deň, kedy Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie. V tejto súvislosti som presvedčený, že náš vstup do Európskej únie bol rozhodujúcim historickým okamihom pre novodobé dejiny Slovenska a potvrdil, že Slovensko chce kráčať cestou mieru, humanity, ochrany ľudských práv a európskej solidarity.

pondelok, 22. apríla 2013

O zamestnanosti, družstvách a Thatcherovej (Mám faktickú... 10)

Počas mimoriadnej schôdze, ktorú zvolala opozícia kvôli problému nezamestnanosti, som sa do diskusie zapojil viacerými faktickými poznámkami. Vyberám: "Keď citujete Thatcherovú, tak nezabudnite aj na to, že Thatcherová povedala, že nerovnosť je blahodarná pre spoločnosť. A to je vaša politika - nerovnosť. To vy oslavujete. Zvýhodňovať biznis a ponižovať normálnych ľudí... Ste hovorili, že vy pri tvorbe vášho programu ste si zavolali len biznismenov a vôbec vás nezaujímali názory odborárov, názory zamestnancov, však „iba biznismeni vytvárajú pracovné miesta“, prečo by nám záležalo na sociálnom zmieri. To je ten váš prístup. Preto hovorím, že nie ste ani kresťanský, ani demokratický, lebo toto nie je demokracia, toto je čistá, by som povedal, diktatúra biznisu, ktorú sa tu vy snažíte zaviesť... 

piatok, 5. apríla 2013

Základný európsky príjem pre všetkých: dozrel čas?

Čo je to všeobecný základný príjem? Je to nepodmienený štátny príspevok, ktorý od štátu mesačne dostane každý jeho občan, a to len z toho titulu, že je občan štátu. O všeobecnom základnom príjme sa na pôde západnej ľavice horlivo diskutuje už niekoľko desaťročí. Na Slovensku – ako to už býva – sme zasa o niečo pozadu. V súčasnosti sa spúšťa európska občianska iniciatíva, ktorá môže tento progresívny projekt dotlačiť až do Európskej komisie. Som presvedčený, že tento projekt by ľudia mali podporiť. Sám som tak urobil prakticky okamžite, ako som sa o tejto iniciatíve dozvedel.

nedeľa, 24. marca 2013

Vidovdan 1999

Štrnásť rokov dozadu, presne 24. marca 1999 NATO zahájilo bombardovanie Juhoslávie. Mal som vtedy 19 rokov a hrozne som sa hanbil za rozhodnutie Dzurindovej vlády, ktorá povolila prelet amerických stíhačiek cez naše územie. Vrela vo mne zlosť a musel som to dať von: napísal som pieseň Vidovdan 1999. Text som zasadil do pohansko-slovanskej tematiky, ktorá bola typická pre vtedajšie blackmetalové kapely, ale základné posolstvo piesne sa nachádza v odpore proti všetkým nespravodlivým vojnám a v kritike NATO. Árie prekrásne odspievala moja mama Jana Blahová, v texte zaznela aj srbština a dokonca aj slávne Mor ho!. Hudobne som sa inšpiroval vseličím, od Chopinovej Daždovej kvapky az po Helloween a Slayer. Nakoniec z toho vzišla metalová balada, ktorá dodnes vyjadruje môj odpor voči bombardovaniu Juhoslávie. V tomto netradičnom blogu pripájam túto pieseň - Ethereal Pandemonium: Vidovdan 1999 - a pripájam aj text.

pondelok, 18. marca 2013

Deti kvetov a deti hamburgerov

V marci 1968 došlo k masakre obyvateľov vietnamskej dediny My Lai, ktorú má na svedomí americká armáda. Zomreli stovky nevinných ľudí. Dedina bola vyhladená. Tohto roku si pripomíname okrúhle 45. výročie tejto strašnej tragédie. O udalostiach z My Lai sa svet dozvedel až v roku 1969, no vojna vo Vietname už v roku 1968 vyvolala na západe vlnu odporu a bola rozbuškou pre študentské revolučné hnutie. Ešte vo februári 1968 stihla americká armáda zrovnať so zemou mestečko Ben-Tre. Pri tejto udalosti sa vyjadril jeden z vysokých predstaviteľov U.S. Army nasledovne: "Jediný spôsob, ako zachrániť Ben-Tre, je zničiť ho." Tisíce ľudí uhoreli po bombových a napalmových náletoch, medzi nimi ženy a deti.

štvrtok, 14. marca 2013

Matičiar, ktorého si vždy budem vážiť

Na čele Matice slovenskej by dnes asi máloktorý ľavičiar hľadal zmysluplné ideové inšpirácie. Napriek tomu by sme nemali zabúdať, že kedysi na čele tejto inštitúcie stál človek, ktorý dobre vedel, že vlastenectvo si nemožno pliesť s ľudáctvom. Tento človek si úctu zaslúži. Po celý svoj život bol vyhraneným ľavičiarom, antifašistom a vlastencom. Hovorím o spisovateľovi Vladimírovi Mináčovi, ktorého považujem za jednu z najvýraznejších osobností povojnovej slovenskej ľavicovej inteligencie. 

piatok, 8. marca 2013

Chávez na rozdiel od SME nepohŕdal ľuďmi

Hugo Chávez bol demokraticky zvoleným prezidentom Venezuely. Väčšina občanov tejto krajiny mu viackrát po sebe vyjadrila svoju podporu. Dôvodom boli jeho sociálne programy (misie) či podpora družstiev. Dôvodom bolo prerozdeľovanie národného bohatstva krajiny (ropy) všetkým Venzuelčanom, najmä chudobným, bohatstvo, ktoré si predtým privlastňovala len hŕstka akcionárov nadnárodných koncernov. Chávez kládol dôraz na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. Peter Morvay, komentátor denníka SME, si myslí, že takáto ľavica nemá byť: nemá myslieť na chudobných, nemá hľadať alternatívy neoliberalizmu, nemá podporovať vzdelanie a zdravie pre všetkých. Obávam sa, že Morvay sa mýli. Venujem sa ľavicovej teórii dlhé roky a môžem komentátorovi denníka SME odporučiť jediné: nech sa radšej vyjadruje k pravici, ktorej ako pravičiar očividne rozumie lepšie.