streda 6. júna 2012

Mám závrat... (zopár poznámok o prerodoch našich pravičiarov)

Slovenská pravica akoby konečne pochopila, že jej extrémistická neoliberálna ekonomická politika bez akéhokoľvek sociálneho rozmeru, je nielen európskym unikátom, ale aj postupnou cestou na smetisko dejín. A tak si odrazu okázalo vstupujú do svedomia, menia lídrov, hľadajú „sen“. Celá táto sebareflexia však prebieha iba na povrchnej rovine ľúbezných hesiel a sloganov. Vo vnútri pravica ostáva tak isto asociálna a bezhodnotová, aká bola aj v minulosti. Stačí si porovnať abstraktné politické frázy a konkrétne postoje.

streda 9. mája 2012

Ku Dňu Európy: Nedegradujme EÚ na trhovisko!

Schumanovou deklaráciou z 9. mája 1950 sa odštartoval proces povojnovej európskej integrácie, vďaka ktorému dnes žijeme v mierumilovnej, ekonomicky a politicky previazanej a v mnohých kľúčových ohľadoch zjednotenej Európe. Ako upozornil už Robert Schuman v spomínanej deklarácii, základom celého európskeho projektu je "skutočná solidarita" a práve na túto hodnotu by som rád upozornil pri príležitosti Dňa Európy, kedy si všetky európske národy pripomínajú význam európskeho zjednocovania.

utorok 8. mája 2012

Článok o mne v PLUS 7 DNÍ: ako to bolo naozaj?

Minulý týždeň bulvárny týždenník PLUS 7 DNÍ uverejnil článok o mne ako o novom predsedovi eurovýboru, kde starostlivo vybrali to (podľa nich) najľavicovejšie z mojich názorov (ako inak, neotvorili si ani jednu z mojich kníh a čerpali len z blogov a FB), aby mohli zapochybovať o tom, či sú moje radikálne názory v súlade s mojim postom...