streda 24. júla 2013

Angela a jej smrteľné objatie

Pred nemeckými voľbami boli jasné tri veci. Po prvé, bolo jasné, že najviac percent s prehľadom získa kresťanskodemokratická CDU/CSU na čele s kancelárkou Angelou Merkelovou. Po druhé, bolo jasné, že sociálnodemokratická SPD, ktorá kedysi oscilovala okolo 40% voličskej podpory, opäť nepresiahne ani len 30% a jej podpora klesne ešte viac. Do tretice, nikto nepochyboval, že obe menšie ľavicové strany, radikálna Die Linke, aj Zelení, budú mať podporu okolo 8%, čo je v prípade oboch mierna strata oproti voľbám v 2009.

nedeľa 21. júla 2013

Marxizmus, liberalizmus a otvorená myseľ

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy významného amerického marxistického filozofa Rodney G. Peffera na Slovensku sa pokúsime priblížiť niekoľko jeho myšlienok o vzťahu medzi marxizmom a liberalizmom. Detailnejšie sa na Pefferove argumenty môžu čitatelia Slova spýtať autora osobne 2. augusta 2013 v bare Lodenica, kde bude profesor z kalifornského San Diega verejne diskutovať o Marxovi, morálke a ľudských právach. 

sobota 20. júla 2013

Marxizmus a liberalizmus: nepriatelia či kamaráti?

V dňoch 1.-2. augusta 2013 bude v Bratislave prednášať na rôzne témy významný americký politický filozof Rodney G. Peffer z Univerzity v San Diegu, ktorý vo svojej teórii spravodlivosti dokázal skĺbiť marxistický dôraz na hodnotu ekonomickej rovnosti a liberálny dôraz na hodnotu ľudských práv. Jeho najslávnejším a dnes už klasickým dielom je Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť (1990), preložené do viacerých svetových jazykov, ktoré malo vplyv aj na najvýznamnejšieho povojnového sociálno-liberálneho filozofa Johna Rawlsa. Peffer príde na Slovensko na pozvanie Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove a do organizácie jeho prednášok sa zapojila aj BISLA, Ústav politických vied SAV a Filozofický ústav SAV.