štvrtok 9. mája 2013

Spojené štáty európske? Áno, ale...

Prejav v tomto znení som predniesol v rámci panelu zástupcov jednotlivých parlamentných politických strán na Národnom konvente o EÚ, ktorý sa konal 9. mája 2013 v Bratislave. Video záznam z tejto diskusie možno nájsť na adrese http://vimeo.com/66222970. Vo svojom príhovore som zdôraznil, že napriek tomu, že som zástancom zjednotenej Európy, súčasnú podobu EÚ považujem za neoliberálnu a elitársku. Zároveň som stručne predstavil svoju európsku víziu.

streda 1. mája 2013

Prvý máj ako výstraha

Prvý máj na Slovensku slávime nielen ako Sviatok práce, ale aj ako deň, kedy Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie. V tejto súvislosti som presvedčený, že náš vstup do Európskej únie bol rozhodujúcim historickým okamihom pre novodobé dejiny Slovenska a potvrdil, že Slovensko chce kráčať cestou mieru, humanity, ochrany ľudských práv a európskej solidarity.