pondelok 22. apríla 2013

O zamestnanosti, družstvách a Thatcherovej (Mám faktickú... 10)

Počas mimoriadnej schôdze, ktorú zvolala opozícia kvôli problému nezamestnanosti, som sa do diskusie zapojil viacerými faktickými poznámkami. Vyberám: "Keď citujete Thatcherovú, tak nezabudnite aj na to, že Thatcherová povedala, že nerovnosť je blahodarná pre spoločnosť. A to je vaša politika - nerovnosť. To vy oslavujete. Zvýhodňovať biznis a ponižovať normálnych ľudí... Ste hovorili, že vy pri tvorbe vášho programu ste si zavolali len biznismenov a vôbec vás nezaujímali názory odborárov, názory zamestnancov, však „iba biznismeni vytvárajú pracovné miesta“, prečo by nám záležalo na sociálnom zmieri. To je ten váš prístup. Preto hovorím, že nie ste ani kresťanský, ani demokratický, lebo toto nie je demokracia, toto je čistá, by som povedal, diktatúra biznisu, ktorú sa tu vy snažíte zaviesť... 

piatok 5. apríla 2013

Základný európsky príjem pre všetkých: dozrel čas?

Čo je to všeobecný základný príjem? Je to nepodmienený štátny príspevok, ktorý od štátu mesačne dostane každý jeho občan, a to len z toho titulu, že je občan štátu. O všeobecnom základnom príjme sa na pôde západnej ľavice horlivo diskutuje už niekoľko desaťročí. Na Slovensku – ako to už býva – sme zasa o niečo pozadu. V súčasnosti sa spúšťa európska občianska iniciatíva, ktorá môže tento progresívny projekt dotlačiť až do Európskej komisie. Som presvedčený, že tento projekt by ľudia mali podporiť. Sám som tak urobil prakticky okamžite, ako som sa o tejto iniciatíve dozvedel.