streda 9. mája 2012

Ku Dňu Európy: Nedegradujme EÚ na trhovisko!

Schumanovou deklaráciou z 9. mája 1950 sa odštartoval proces povojnovej európskej integrácie, vďaka ktorému dnes žijeme v mierumilovnej, ekonomicky a politicky previazanej a v mnohých kľúčových ohľadoch zjednotenej Európe. Ako upozornil už Robert Schuman v spomínanej deklarácii, základom celého európskeho projektu je "skutočná solidarita" a práve na túto hodnotu by som rád upozornil pri príležitosti Dňa Európy, kedy si všetky európske národy pripomínajú význam európskeho zjednocovania.


      V čase krízy, kedy rôzni populisti, euroskeptici a politickí avanturisti spochybňujú spoločný európsky projekt a napádajú hodnotu solidarity, treba jasne zdôrazniť myšlienku známeho nemeckého filozofa Jűrgena Habermasa, že nadnárodná európska koordinácia je jediný spôsob, akým môžu európske štáty odolať tlaku, ktorý globalizácia vyvíja na ich systémy sociálneho štátu a zdieľané hodnoty sociálnej spravodlivosti. Európska únia nie je a nemôže byť iba spoločným voľným trhom. Musí byť solidárnym a zdieľajúcim spoločenstvom, v ktorom dominujú hodnoty sociálnej kohézie a demokratickej participácie občanov, či už v politike alebo ekonomike.

      Už Schuman vedel, že bez solidarity projekt európskeho zjednocovania nemá šancu uspieť. Slovensko potrebuje sociálnu, zelenú a tolerantnú Európu, ktorá nám pomôže rásť. Práve dnes prebieha hodnotový súboj o budúcu tvár Európy a každý náš občan môže svojou aktivitou a svojimi hodnotami prispieť k tomu, aby sa v budúcnosti Európska únia nedegradovala len na spoločné trhovisko egoistických národných štátov, ale aby bola tým, čím mala byť od začiatku – skutočným domovom pre všetkých Európanov.

(Tento blog kopíruje vyhlásenie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľ. Blahu ku Dňu Európy v 2012)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára