utorok 3. júna 2014

Masmédia vás od rána do večera klamú

Tento týždeň bude pre českých a slovenských ľavicových aktivistov výnimočný. Bude to doslova sviatok. V Prahe a Olomouci bude mať sériu prednášok najznámejší žijúci ľavicový intelektuál na svete, slávny americký lingvista, anarchistický filozof a radikálny kritik americkej zahraničnej politiky Noam Avram Chomsky. Vo svojom diele sa venoval aj analýze mediálnej manipulácie a masové médiá predstavil ako nástroje totalitného ovládania spoločnosti. 


Médiá manipulujú, je to ich úloha

Médiá zohrávajú v modernom svete podobnú úlohu, akú mala kedysi cirkev, rodina, školy či iné socializačné ustanovizne. Čím viac sa život človeka individualizuje a odcudzuje, tým viac nad ním v procese socializácie získavajú moc neosobné masmédiá, ktoré mu sprostredkúvajú, čo by si mal myslieť, čo by ho malo zaujímať, čo je “in”. Väčšina ľudí pochopiteľne tomuto obrazu nekriticky podľahne a prijíma ho bez akejkoľvek reflexie. 

Ak sa v médiách - či už je to v amerických filmoch, sitkomoch, v správach, komentároch, alebo v televíznych diskusiách - stokrát denne podprahovo zopakuje, že by sme mali myslieť predovšetkým na seba a naším hlavným cieľom by malo zbohatnúť, vybudovať si kariéru a bezbreho konzumovať, väčšina ľudí to vníma ako fakt, ako pravdu, ako niečo samozrejmé. Vytvorili vlastný svet, akýsi „matrix“, v ktorom udržujú ľudí. 


Matrix kapitalizmu

Kultový americký film Matrix na vedecko-fantastickom podklade rozvíja myšlienku, že svet, v ktorom žijeme, nie je skutočný. Je čisto iluzórnym svetom, ktorý sa odohráva iba v mysliach ľudí na základe konkrétneho počítačového programu. Inými slovami, všetko, čo tvorí domnelú realitu, je len sen, ktorý je vytvorený na manipuláciu ľuďmi, aby slúžili vládnucim strojom. 

Podobná manipulácia prebieha aj v dnešnej spoločnosti. Nežijeme vlastné životy. Prežívame presne také životy, aké systém chce, aby sme žili. Prázdne, konzumne, poslušne, disciplinovane. Systém vytvoril matrix, ktorý z nás všetkých robí vyumelkovanú spoločnosť ctižiadostivých sebcov. Vďaka tomu systém prežíva bez vážnejších otrasov. Podrobnejšie o tom píšem v knihe Matrix kapitalizmu, kde sa Chomského teóriou bližšie zaoberám.


Komu sa narodilo decko so šiestimi hlavami? 


Médiá podporujú konzumnú trhovú spoločnosť a všetky politické ideológie, ktoré ju pomáhajú udržiavať. Cieľom je indoktrinovať vzdelané vrstvy (na to slúžia tzv. mienkotvorné médiá) a ohlupovať masy (na to slúži bulvár). Spôsoby mediálnej manipulácie asi najlepšie zmapoval práve spomínaný Noam Chomsky. Ako tvrdí, hlavné médiá, to sú veľké korporácie, vlastnené a prepojené na ešte väčšie kartely. Obraz sveta, ktorý médiá ponúkajú, reprezentuje úzke záujmy a hodnoty vlastníkov týchto médií a odoberateľov ich reklamných služieb. Čiže tých najbohatších zložiek v spoločnosti. 

Chomsky výstižne tvrdí, že zmyslom médií je „dosiahnuť, aby ľudia sledovali národnú futbalovú ligu, aby sa zaujímali o matku, ktorej sa narodilo decko so šiestimi hlavami, alebo o hocičo iné, čo im predhodia“. To všetko s jediným cieľom. Docieliť stav, v ktorom je prakticky nemožné myslieť, nemožné rozmýšľať. Ak sa aj divák v médiách dopátra nejakej diskusie o dôležitých témach, tú zväčša moderátor zredukuje na 15 sekundové časové limity, do ktorých má diskutér vtesnať vlastný názor na komplikované spoločenské problémy. Heslo dňa: nerozmýšľať, držať ústa a krok.


Médiá ako strážne psy - svojich pánov

V tomto procese manipulácie nejde o žiadnu konšpiráciu. Chomsky nie je žiadny truľo zo Slobodného vysielača, je to analytický vedec. Jasne upozorňuje, že manipulácia sa nedosahuje na tajných dohodách uzatváraných v zafajčených miestnostiach, ale vyplýva jednoducho z faktu, že mnohí z tých, čo nezávisle od seba rozhodujú, vychádzajú z rovnakého svetonázoru, z rovnakých hodnôt a sledujú rovnaký cieľ – získať zisk pre vlastné rodičovské korporácie. Takto je to systémovo nastavené, netreba nič iné, len sledovať svoj záujem.

V samej podstate systému je zakotvené, že médiá niekomu slúžia a nie sú to občania, komu slúžia. Slúžia svojím vlastníkom a bohatým klientom. Hovorí sa o nich ako o strážnych psov demokracie. Zabúda sa však dodať, že strážne psy nehryzú svojich pánov. 


Horšie než totalita

Podľa Chomského je moderný systém z hľadiska kontroly ľudí omnoho efektívnejší než bola totalita. Propaganda a kontrola nie je dnes už len doménou tajných služieb či verejnej politiky, ako to bolo v bývalom režime, ale prenikla nám až do spální, až do našich najvnútornejších pocitov. 

Treba ale dodať, že ani médiá nepovažujú ľudí za úplných bláznov. Musia im ponúkať v zásade realistický obraz sveta a aj manipulácia musí prebiehať nenápadne. Preto majú voľnú ruku na to, aby chytali malé ryby a upozorňovali na systémovo neškodné prešľapy. Ak správca bytového družstva v Spišskej Novej Vsi zdefrauduje 200 euro, dozviete sa o tom v hlavnom vysielacom čase. Ak nadnárodná korporácia či banka zdefrauduje 200 miliárd eur, nikdy sa to nedozviete. 

Zdanie plurality a dostatočnej kritickosti je jeden zo základných manévrov, ako si médiá získavajú dôvery ľudí. Matrix funguje efektívne iba vtedy, keď ľudia uveria, že nežijú v matrixe. 


Chomsky je tu!

Chomsky nie je pesimista. V jeho dielach cítiť nádej, že žiaden systém manipulácie nedokáže pravdu úplne poraziť. Kde ju hľadať v súčasnom svete?

Pravda je dole, na ulici, všade tam, kde nie sú nablýskané výklady, všade tam, kde nie sú peniaze a komerčné záujmy. Nájdete ju v knihách, ktoré nevydávajú korporácie, nepodporujú režimové občianske združenia, ktoré necitujú etablovaní intelektuáli. Nájdete ju na internete, na stránkach, na ktorých vám reklama nebude vypichovať oči každé dve minúty. Nájdete ju na pochodoch za sociálne práva, za ochranu životného prostredia, všade tam, kde sa tvrdí, že iný svet je možný. Určite ju nenájdete v mainstreamových médiách. 

Skrátka, treba používať zdravý rozum a vždy sa pýtať: komu táto informácia vyhovuje? Ak dospejete k záveru, že vyhovuje len tým najslabším, začnite sa ňou zaoberať. Pretože tam zákonite nepôjde o záujmovú hru. 

Slobodne myslieť je dnes ťažšie než kedykoľvek v dejinách. Ale stále to možné je. Tohtotýždňové prednášky Noama Chomského v Čechách a na Morave Olomouci sú toho dôkazom.

(Komentár pôvodne vyšiel 3. júna 2014 na portále Aktuality.Sk pod upraveným názvom Pozor, ste pod kontrolou.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára