pondelok 11. februára 2013

Boj o dôchodky (Mám faktickú ... 5)

Pán kolega Kaník, vaša dôchodková reforma, dnes už je to úplne jasné, bol jeden obludný neoliberálny experiment, ktorý dočista zlyhal. To bolo to sociálne inžinierstvo, o ktorom vy hovoríte. Sociálne inžinierstvo par excellence! Kde ho mali vo svete?! V Chile za Pinocheta, za fašistu. To je úžasné! V Argentíne za Menema. To už je len úžasný vzor! Pán kolega, tento neoliberálny experiment dočista zlyhal. Od počiatku bolo jasné, že tento experiment je maximálne nespravodlivý, pretože berie peniaze z prvého piliera - tam, kde sa mali rozdeľovať solidárne aj pre chudobných ľudí. A tým chudobným berie, aby dal do druhého piliera, kde si majú šetriť na svoje bohaté a lepšie dôchodky tí bohatí ľudia. No toto je už - vy ste hovorili slovo zlodej? - toto je zlodejina par excellence, pán kolega. Vy ste vykradli štát! To Gorila v porovnaním s týmto je len malinkým roztomilým zvieratkom.


Vy ste vykradli štát, pán kolega. To nespravil nikto v celej Európe, okrem zopár postkomunistických štátov, ktoré to dneska opúšťajú. Západná Európa - pozrite sa niekedy do západnej Európy. Nikto nikdy by si takéto niečo nedovolil, navyše, bez súhlasu opozície, čo ste vtedy vy spravili. Čiže, pán kolega Kaník, toto je len čistý biznis pre DSS-ky, čistý podvod na občanoch. Gigantický podvod historických rozmerov. Konečne toto končí! Konečne!! (Potlesk.)


Pán kolega Brocka, iba dve poznámky: prvá sa týka toho demografického vývoja. Ja mám pocit, že vy tú tému demografického vývoja, ktorý je skutočne negatívny, zneužívate a využívate na svoju demagógiu, pretože zobrať demografický vývoj ako izolovaný faktor nedáva zmysel. Tam sú iné faktory, ktoré môžu prispievať k tomu, aby tie dôchodky boli na nejakej úrovni: to je zamestnanosť, to je produktivita práce, to je hospodársky rast atď. Pretože keby platila iba primitívna rovnica medzi tým, že máme menej detí a veľa starších ľudí, tak India má najlepšie dôchodky a Nórsko má najnižšie. Čiže uvedomme si, že naozaj nemôžeme zneužívať iba túto jednu izolovanú položku. Druhá vec: ten ideový spor medzi zástancami solidarity a zásluhovosti je pochopiteľne legitímny a ja osobne som zástanca väčšej solidarity v rámci dôchodkového systému, ale rešpektujem, môžeme sa baviť aj o väčšej zásluhovosti. Ale na to existujú rôzne mechanizmy: aj ten bismarckovský systém je veľmi zásluhový; môžeme sa baviť o švédskom modeli, ktorý hovorí o virtuálnych účtoch, ale vo verejnom fonde... Naozaj nie je dôvod, aby sme vytvárali súkromný biznis pre dôchodkové správcovské spoločnosti Dá sa to naozaj robiť aj inteligentnejšie. Odporúčame švédsky príklad, ktorý by ste si mohli naštudovať a skôr sa nechať inšpirovať týmto príkladom. Ďakujem.

Pán kolega Kaník, ja iba krátko k tej výnosnosti druhého piliera, ktorej ste sa venovali. A nečudujem sa, že ste sa jej venovali takto silne, pretože to je naozaj trapas. To je naozaj trapas, tá výnosnosť. Pretože to, že tá vaša dôchodková reforma bola nespravodlivá, a že z nej bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, to je jasné. To, že je nehospodárna, a že ide veľa zdrojov na reklamu atď., že administratívne sa to neopláca, to je takisto jasné. To, že to nie je štandardné vo svete, vo vyspelom svete alebo vo vyspelej Európe, to je takisto jasné. Tam by som len podotkol, že som si schválne pozrel tie štáty ktoré to majú. Hovorili ste - tridsať štátov. Salvador, Peru, Uruguaj, Bolívia, Chile, Argentína, Kazachstan. Pán kolega, aj Borat je tam možno poistený, v tom Kazachstane v druhom pilieri... Toto sú štáty, ktoré majú druhý pilier. Neštandardné. Vo vyspelom svete niečo absolútne neštandardné. Ale bola tu predsa posledná barlička, že je tam výnosnosť pre sporiteľov. No žiadna výnosnosť tam nie je. Vy tu hovoríte o bežcovi, ktorému useknú jednu nohu. Ale veď vy ste usekli jednu nohu štátu. Vy ste Sociálnej poisťovni usekli jednu nohu. A potom ste kričali, že v Sociálnej poisťovni nie je veľa peňazí. Tak ste sprivatizovali štátny majetok. Opäť ste usekli nohy štátu. A potom ste kričali, že nie sú peniaze. Že je štát zadlžený. Že konsolidujme. A tak ďalej chcete usekávať a brať ľuďom sociálne dávky. To je váš liek - štát treba decimovať. Toto je naozaj riešenie, páni kolegovia? Nie. Toto nie je riešenie pre normálnu, humánnu, modernú politiku, ktorá je zaužívaná v Európskej únii. A pán Kaník, posledná vec. Použili ste viackrát slovo „pracujúci“, „bežní ľudia“ atď. - chvíľku som mal taký pocit, že tu hovorí Kim Čong Il, ale hovoril Augusto Pinochet. Ďakujem. (Potlesk).

Pán kolega Osuský, začali ste tým, že ste hovorili o olympiáde, tak mi napadlo to známe olympijské heslo: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ A mám pocit, že vy tak trošku chápete aj ten druhý pilier ako olympiádu - treba sa zúčastniť a nie je dôležité, aby boli nejaké výnosy. Treba tých ľudí tam nahnať a je úplne jedno, že na tom zbankrotujú a nebudú mať žiadne dôchodky. To je ten váš princíp. A ja tomu hovorím, že je to nefér. No a druhá poznámka: keď ste hovorili o tom neomarxizme a produktivite práce, že iba neomarxisti kritizujú tento druhý pilier... Čítali ste niekedy takého pomerne „neznámeho“ ekonóma Josepha Stiglitza, nositeľa Nobelovej ceny? Čo hovoril o druhom pilieri? Čítali ste Petera Orszaga? Čo hovoril o druhom pilieri? Hovorili obidvaja, že je to jeden čistý podvod a nezmysel. Pán kolega, menej tárať, viacej čítať, čítať a čítať. Ďakujem. (Potlesk.) 

Pán kolega Kaník, ja mám taký pocit, že vy už len tretíkrát sa snažíte hovoriť dookola to isté, že to už je len čistá obštrukcia a už by som bol rád, keby ste na seba aplikovali princíp trikrát a dosť. Dúfam, že sa vám to podarí. Ja nebudem reagovať na tie vaše dokola sa opakujúce pseudoargumenty, iba tam, kde ste zmienili moje meno, skúsim aspoň stručne. Vy ste hovorili, že ten chilský model, ktorý ste zaviedli a ktorý ja nazývam podvodom, že tu je rozpor v tom, že zároveň kolegyne zo SMER-u neodmietajú kapitalizáciu a sporenie, ak som vás správne pochopil. Teda, nepočúval som vás, bolo mi to takto povedané. Vysvetlím vám to. Existujú rôzne spôsoby ako sporiť a zároveň odmietať ten váš chilský model. Je to napríklad spôsob, ktorý používajú vo Švédsku. Že máme verejný fond a v rámci toho verejného fondu existujú virtuálne, hypotetické účty sporiteľov a tie sa kapitalizujú, ale ide o to, že švédsky štát sa nezbavuje kontroly nad investičnými tokmi vo svojej krajine. To znamená: neprivatizuje tento systém a nevytvára biznis pre DSS-ky. To je jeden z modelov. Iný model - beveridgeovský model: to znamená, že dáme jeden solidárny balík a necháme na ľudí, či sa chcú pripoistiť v rámci druhého, to jest podnikového alebo v rámci tretieho, komerčného pripoistenia. Tam je tá vaša sloboda, ktorú chcete, čiže neviem, o čo vlastne ide. Vy chcete, aby ľudia povinne odvádzali peniaze, si to uvedomte, povinne odvádzali peniaze nejakej súkromnej korporácii, ktorá si z toho vytvára zisky. To je ten podvod. Preto tomu hovorím podvod, pán kolega. Takže, aby sme sa rozumeli. No a samozrejme existujú aj rôzne východiská v rámci diskusie, aj v SMER-e, že koľko percent má byť v druhom pilieri. Sú kolegovia, ktorí chcú 4%, ktorí chcú 6%... Ja chcem 0%. Ja osobne chcem 0%, a to je moje východisko do diskusie a myslím, že je legitímne, pretože je legitímne vo väčšine štátov Európskej únie. Ďakujem.

Ďakujem pekne, pani poslankyňa Vaľová, za veľmi zaujímavý príhovor. Ja naozaj obdivujem - v dobrom - vašu trpezlivosť vysvetľovať tuná pánom zmeny v dôchodkovom systéme, pretože, popravde, ja si myslím, že tuto pánom z opozície vôbec nezáleží na sporiteľoch v druhom pilieri. Jediné, na čom im záleží, sú akcionári a vlastníci DSS-iek, najbohatší ľudia, jedno percento ľudí, mamonári, arogantní, rozšafní boháči. To sú tí, na ktorých im záleží a vôbec nie na ľuďoch. Ich pohľad je pohľadom vlastníkov, ľudí ako pán Kaník. Ten má na svojom účte určite veľmi veľa peňazí. Určite má akcie v rôznych podnikoch, podniká atď. To je jeho pohľad aj pohľad ďalšieho asi percenta ľudí. Ale je tu pohľad ľudí, ktorí nevlastnia nič a tých je na Slovensku väčšina. Jediné vlastníctvo, ktorí títo ľudia majú (90 % ľudí na Slovensku), jediné ich vlastníctvo sú sociálne práva, t.j. že majú prístup k vzdelaniu, že majú prístup k verejnému zdravotníctvu a že majú garantované dôchodky a ďalšie a ďalšie sociálne práva. Babička Marienka, ktorá je v prvom pilieri, by si v živote nenašetrila na dôchodok, ale má ho, vďaka tomu, že tu existuje niečo ako solidarita, prerozdelenie, že aj ujo Ľudovít, ktorý je v prvom pilieri, že aj od uja Ľudovíta idú peniaze a prerozdelia sa babičke Marienke. Ale keď ujo Ľudovít pôjde do druhého piliera, na prerozdelenie bude menej a čo teda robíme babičke Marienke? Vyvlastňujeme ju, pán kolega Kaník. Vy ste vyvlastnili chudobných ľudí na Slovensku!

Pán kolega Štefanec, začali ste zmienkou o demografickej kríze. Čo je v poriadku. Demografická kríza prebieha, len mne stále nie je jasné v čom má ten chilský model pomôcť pri riešení demografickej krízy. Logicky: máme jeden pilier solidárny. Vďaka tomu bohatí ľudia prispievajú na dôchodky tých ľudí, ktorí by si v živote nenašetrili. To je prvý pilier. Pay as you go. Keď teraz zavedieme druhý pilier, ako ste vy zaviedli ten chilský model, čo z toho vzíde? Vzíde z toho to, že z prvého piliera sa odlejú peniaze na účty tých bohatších ľudí, ktorí z toho prvého piliera vystúpia a tým pádom bude ešte menej peňazí v prvom pilieri na prerozdeľovanie tým chudobnejším. Nijako nenavyšujeme tie prostriedky. Iba oberáme chudobnejších ľudí o ich dôchodky. Čiže vaše riešenie vlastne je takou radou pre bohatých: utekajte preč a zachráň sa kto môžeš. To je vaše riešenie demografickej krízy, ktoré vlastne znamená pre väčšinu spoločnosti, zhruba 80 %, že nebudú mať ani na slanú vodu. To je vaše riešenie. No a posledná poznámka z hľadiska tej istoty tých dôchodkov. No ja osobne by som určite viac dôveroval štátu ako povedzme Enronu. Enron skrachoval. Skrachovalo veľmi veľa firiem vo svete. Čiže rozhodne väčšou istotou je štát ako trh. Ďakujem.


(Článok bol pôvodne uverejnený na portáli www.noveslovo.sk.)Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára